Diễn đàn - Trường ĐH Tiền Giang Tìm kiếm | Chủ đề có bài mới | Đăng nhập | Đăng ký

Vẽ hình trong C++
www.itclubviet.com Offline
#1 Đã gửi : Friday, March 18, 2011 2:27:46 PM(UTC)
Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 3/18/2011(UTC)
Bài viết: 94
Man
Đến từ: ĐH Tiền Giang

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC CÁCH VẼ HÌNH TRONG C++
Mã:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
int h,c,i,j,
ctgc,dtgc,t,
ddc,cbg,t1,u,g;


//Ve hinh chu nhat rong
printf("\n");
h=7; c=8;
for(i=1;i<=h;i++)
{
for(j=1;j<=c;j++)
if(i==1||i==h||j==1||j==c)
printf("*");
else
printf(" ");
printf("\n");
}

//Ve hinh bat giac voi do dai canh bat ki (ddc)
printf("\n");
ddc=3; cbg=ddc*3-3; t1=ddc-1; u=0,g=1; //Khai bien
for(i=0;i<=cbg;i++)
{
for(j=0;j<=cbg;j++)
{
if(j==t1||j==cbg-t1) //Ve duong vien
printf("*");
else if((i==0||i==cbg)&&(j>t1&&j<(cbg-t1))) //Ve * giua duong vien
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t1>0&&g==1) //giai doan phinh ra
t1--;
else //giai doan dung lai
u++;
if(u>=ddc) //giai doan thu hep
{
t1++;
g=2;
}
printf("\n");
}

//Ve mui ten
printf("\n");
h=7; c=5; t=(c-1)/2;
for(i=0;i<h;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(i<3) //Ve phan dau
{
if(j==t||j==c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
else if(j==(c-1)/2) //Ve phan than
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(i<3)
t--;
printf("\n");
}

//Ve hinh thoi
printf("\n");
ddc=4; c=ddc*2-1; t=ddc-1; g=1;
for(i=0;i<c;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(j==t||j==c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t>0&&g==1)
t--;
else
{
g=0;
t++;
}
printf("\n");
}

//Ve tam giac can
printf("\n");
ctgc=7; dtgc=ctgc*2-1; t=ctgc-1;
for(i=0;i<ctgc;i++)
{
for(j=0;j<dtgc;j++)
{
if(j==t||j==dtgc-t-1||i==ctgc-1)
printf("*");
else
printf(" ");
}
printf("\n");
t--;
}

//Ve hinh chu nhat dac
printf("\n");
h=7; c=8;
for(i=1;i<=h;i++)
{
for(j=1;j<=c;j++)
printf("*");
printf("\n");
}

//Ve hinh bat giac voi do dai canh bat ki (ddc) dac
printf("\n");
ddc=3; cbg=ddc*3-3; t1=ddc-1; u=0,g=1; //Khai bien
for(i=0;i<=cbg;i++)
{
for(j=0;j<=cbg;j++)
{
if(j>=t1&&j<=cbg-t1) //Ve hinh
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t1>0&&g==1) //giai doan phinh ra
t1--;
else //giai doan dung lai
u++;
if(u>=ddc) //giai doan thu hep
{
t1++;
g=2;
}
printf("\n");
}

//Ve mui ten dac
printf("\n");
h=7; c=5; t=(c-1)/2;
for(i=0;i<h;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(i<3) //Ve phan dau
{
if(j>=t&&j<=c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
else if(j==(c-1)/2) //Ve phan than
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(i<3)
t--;
printf("\n");
}

//Ve hinh thoi dac
printf("\n");
ddc=4; c=ddc*2-1; t=ddc-1; g=1;
for(i=0;i<c;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(j>=t&&j<=c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t>0&&g==1)
t--;
else
{
g=0;
t++;
}
printf("\n");
}

//Ve tam giac can dac
printf("\n");
ctgc=7; dtgc=ctgc*2-1; t=ctgc-1;
for(i=0;i<ctgc;i++)
{
for(j=0;j<dtgc;j++)
{
if(j>=t&&j<=dtgc-t-1||i==ctgc-1)
printf("*");
else
printf(" ");
}
printf("\n");
t--;
}

getch();
}

---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

/*bai tap ve hinh*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
int h,c,i,j,
ctgc,dtgc,t,
ddc,cbg,t1,u,g;


//Ve hinh chu nhat rong
printf("\n");
h=7; c=8;
for(i=1;i<=h;i++)
{
for(j=1;j<=c;j++)
if(i==1||i==h||j==1||j==c)
printf("*");
else
printf(" ");
printf("\n");
}

//Ve hinh bat giac voi do dai canh bat ki (ddc)
printf("\n");
ddc=3; cbg=ddc*3-3; t1=ddc-1; u=0,g=1; //Khai bien
for(i=0;i<=cbg;i++)
{
for(j=0;j<=cbg;j++)
{
if(j==t1||j==cbg-t1) //Ve duong vien
printf("*");
else if((i==0||i==cbg)&&(j>t1&&j<(cbg-t1))) //Ve * giua duong vien
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t1>0&&g==1) //giai doan phinh ra
t1--;
else //giai doan dung lai
u++;
if(u>=ddc) //giai doan thu hep
{
t1++;
g=2;
}
printf("\n");
}

//Ve mui ten
printf("\n");
h=7; c=5; t=(c-1)/2;
for(i=0;i<h;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(i<3) //Ve phan dau
{
if(j==t||j==c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
else if(j==(c-1)/2) //Ve phan than
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(i<3)
t--;
printf("\n");
}

//Ve hinh thoi
printf("\n");
ddc=4; c=ddc*2-1; t=ddc-1; g=1;
for(i=0;i<c;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(j==t||j==c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t>0&&g==1)
t--;
else
{
g=0;
t++;
}
printf("\n");
}

//Ve tam giac can
printf("\n");
ctgc=7; dtgc=ctgc*2-1; t=ctgc-1;
for(i=0;i<ctgc;i++)
{
for(j=0;j<dtgc;j++)
{
if(j==t||j==dtgc-t-1||i==ctgc-1)
printf("*");
else
printf(" ");
}
printf("\n");
t--;
}

//Ve hinh chu nhat dac
printf("\n");
h=7; c=8;
for(i=1;i<=h;i++)
{
for(j=1;j<=c;j++)
printf("*");
printf("\n");
}

//Ve hinh bat giac voi do dai canh bat ki (ddc) dac
printf("\n");
ddc=3; cbg=ddc*3-3; t1=ddc-1; u=0,g=1; //Khai bien
for(i=0;i<=cbg;i++)
{
for(j=0;j<=cbg;j++)
{
if(j>=t1&&j<=cbg-t1) //Ve hinh
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t1>0&&g==1) //giai doan phinh ra
t1--;
else //giai doan dung lai
u++;
if(u>=ddc) //giai doan thu hep
{
t1++;
g=2;
}
printf("\n");
}

//Ve mui ten dac
printf("\n");
h=7; c=5; t=(c-1)/2;
for(i=0;i<h;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(i<3) //Ve phan dau
{
if(j>=t&&j<=c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
else if(j==(c-1)/2) //Ve phan than
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(i<3)
t--;
printf("\n");
}

//Ve hinh thoi dac
printf("\n");
ddc=4; c=ddc*2-1; t=ddc-1; g=1;
for(i=0;i<c;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
if(j>=t&&j<=c-1-t)
printf("*");
else
printf(" ");
}
if(t>0&&g==1)
t--;
else
{
g=0;
t++;
}
printf("\n");
}

//Ve tam giac can dac
printf("\n");
ctgc=7; dtgc=ctgc*2-1; t=ctgc-1;
for(i=0;i<ctgc;i++)
{
for(j=0;j<dtgc;j++)
{
if(j>=t&&j<=dtgc-t-1||i==ctgc-1)
printf("*");
else
printf(" ");
}
printf("\n");
t--;
}

getch();
}
----------------------------------------
----------------------------------------
"không sợ thất bại, chỉ sợ mất đi sự cố gắng"
2 người cảm ơn duyphuong_IT09 cho bài viết.
only_you trên 3/19/2011(UTC) ngày, kimthoa0408 trên 3/23/2011(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman
Powered by YAF 1.9.4 YAF © 2003-2010 | forum.tgu.edu.vn
Thời gian xử lý trang này hết 0.050 giây.